تخفیف!

ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

20,000 تومان 10,000 تومان

دسته:

توضیحات

عنوان کتاب:

ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

 

مولف:

امیرحسین ذاکری زفرقندی