چاپ کتاب

چاپ کتاب

چاپ کتاب برای افراد مختلف معنای مختلفی دارد. به طور مثال کلمه چاپ کتاب برای یک نویسنده حرفه ای یادآور چاپ یک کتاب و فروش گسترده آن می باشد. درحالیکه برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری می تواند یادآور تبدیل پایان نامه به کتاب برای به نمایش گذاشتن نتایج کار پژوهشی یک ساله خود باشد. در نهایت صنعت چاپ و نشر کشور توانسته است بهتر از گذشته فعالیت خود را گسترش دهد و فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در بین اقشار جامعه گسترش دهد.

مراحل چاپ یک کتاب

برای چاپ کتاب شعر، رمان، کودک، علمی و … مراحل تالیف کتاب، ویراستاری، صفحه آرایی، طراحی جلد، دریافت مجوزات کتاب و چاپ آن کتاب صورت می گیرد. نمونه قرارداد چاپ بری کتاب را می توانید در لینک زیر مشاهده نمائد:

نمونه قرارداد چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب در موسسات و چاپخانه ها مختلف می باشد. دلیل این امر تغییرات ناگهانی قیمت کاغذ در بازار و رقابت بالای موسسات برای جذب مشتری می باشد. خوشبختانه موسسه شریف یار توانسته است با در نظر گرفتن کار ارزشی و فرهنگی کتاب ضمن حمایت از این صنعت قیمت ها را نسبت به همکاران کاهش داده تا نویسندگان بتوانند پژوهش های خود را در معرض عموم قرار دهند.