چاپ کتاب از پایان نامه

چاپ کتاب از پایان نامه

در اکثر موارد، دانشجویان می‌توانند از پایان نامه خود مقاله استخراج کنید یا می‌توانند پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنند. پایان نامه از لحاظ تعداد صفحات شبیه کتاب است، اما کتاب نیست. و برای چاپ کتاب از پایان نامه باید یک سری تغییرات روی پایان نامه انجام دهید.

۱٫ بازنویسی پایان نامه

نخست پایان نامه خود را بازنویسی کنید. وقتی شروع به بازنویسی پایان نامه خود می‌کنید، ابتدا توجه کنید که مخاطبان و خوانندگان کتاب شما چه کسانی خواهند بود. آیا کتاب شما به عنوان یک منبع در دوره‌های کارشناسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ یا این که یک موضوع تخصصی در آن بررسی می‌شود؟ سپس پایان نامه خود را تغییر دهید. ممکن است لازم باشد تا برخی از بخش‌ها را حذف کنید، ترتیب فصل‌ها را تغییر دهید، فصل‌ها را ادغام کنید و یا فصلی را به چند فصل تقسیم کنید.

۲٫ ویرایش پایان نامه

سپس پایان نامه را ویرایش کنید. بعد از این که تعداد و ترتیب فصل‌ها را تنظیم کردید، متن پایان نامه را ویرایش کنید. اطمینان حاصل کنید که متن شما برای خواننده قابل درک باشد. این ویرایش ممکن است شامل تغییر ساختار جمله و کلمات باشد. گاهی اوقات تبدیل یک جمله بلند به چند جمله کوتاه کمک می‌کند تا متن نوشته شده قابل درک باشد.

۳٫ پیدا کردن ناشر

بعد از این که پایان نامه را بازنویسی و ویرایش کردید، یک ناشر پیدا کنید. برای این کار، نخست تحقیق کنید که آیا دانشگاه شما فعالیت انتشاراتی دارد. اگر دانشگاه شما انتشارات داشت به آن مراجعه کنید و با مسئول انتشارات صحبت کنید. اگر آن‌ها هم نخواهند کتاب شما را چاپ کنند، ممکن است چند تا انتشارات دیگر معرفی کنند. همچنین می‌توانید از استاد راهنمای خود بخواهید چند ناشر به شما معرفی کند. همچنین شما می‌توانید با پرداخت هزینه به ناشر کتاب خود را چاپ کنید. این هزینه به تعداد صفحات کتاب شما و تعداد جلدهایی که می‌خواهید چاپ کنید، بستگی دارد.