نشستهای سرای اهل قلم

نشستهای سرای اهل قلم

نشستهای سرای اهل قلم عبارت است از هرگونه جلسه علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی است که خانه کتاب با ‌مشارکت مراکز و موسسات دیگر، آن را با دعوت از صاحب‌نظران و عموم علاقه‌مندان درباره موضوعی خاص برگزار می‌کند. به این صورت که پس از تکمیل و ارسال فرم برگزاری نشست از طرف پیشنهادکننده برای تایید ، کمیته برگزاری و تدوین برنامه نشستها تشکیل گردیده که در این جلسه تصمیم‌گیری درباره شیوه برگزاری نشست و امور جانبی آن، با هماهنگی مدیریت خانه کتاب، مدیریت سرای اهل قلم و روابط عمومی خانه کتاب است. علاقهمندان به جلسات نقد و بررسی میتوانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی خانه کتاب ۹۲٫۵۰٫۲٫۲۱۰ از تاریخ و زمان برگزاری جلسات در طول هفته آگاه شوند. از ابتدای سال ۱۳۹۳ سرای اهل قلم برگزار کننده ۶۵ نشست بوده است.
از این رو سرای اهل قلم با هدف ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کشوردر راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نشستهایی را با اهداف و موضوعات ذیل برگزار مینماید:

  1.  نقد و بررسی آثار منتشره در ایران؛
  2.  بررسی آسیب‌های حوزه نشر در ایران و پیشنهاد راه‌های برون‌رفت از آن؛
  3.  ارائه و طرح مباحث، یافته‌ها، دستاوردها، و نظرات جدید حوزه‌های مختلف دانش در عرصه کتاب؛
  4.  زمینه‌سازی برای نهادینه‌شدن فرهنگ صحیح تولید، نشر، توزیع، و استفاده از کتاب؛
  5.  آموزش مهارت‌ها و فنون مختلف مربوط به حوزه کتاب؛
  6.  آموزش مهارت‌های مورد نیاز در حوزه کتاب به صورت برگزاری کارگاههای آموزشی؛
  7.  تجلیل از چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی و پژوهشگران و محققان توانمند و دیگر دست‌اندرکاران شایسته تقدیر حوزه کتاب؛

برای دریافت رایگان کارت نویسندگی اهل قلم به سایت سرای اهل قلم به نشانی ahleghalam.ir مراجعه کنید.