درآمد نوشتن کتاب

درآمد نوشتن کتاب

درآمد نوشتن کتاب بستگی به فروش کتاب دارد. فروش کتاب هم به این بستگی دارد که چقدر کتاب شما خوب نوشته شده و برای خواننده جذاب است. اما به طور کلی می‌توان گفت که بازار کتاب هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست و فروش و درآمد حاصل از کتاب، از کتابی به کتاب دیگر متفاوت است.

حق امتیاز کتاب

یک نویسنده برای چاپ کتاب باید به دنبال یک ناشر باشد. وقتی او با ناشر به توافق می‌رسد، آن‌ها باهم قرارداد می‌بندند و در مورد حق امتیاز کتاب تصمیم می‌گیرند. در واقع نویسنده قبول می‌کند که یا کل امتیاز نشر کتاب را به ناشر واگذار کند و یا واگذار نکند. در واقع در قرارداد بین ناشر و نویسنده، در مورد حق نشر کتاب تصمیم‌گیری می‌شود که ممکن است شامل یکی از موارد زیر باشد.

۱٫ واگذاری کل امتیاز کتاب به ناشر

در خیلی از موارد، نویسنده تصمیم می‌گیرد تا حق نشر و کل امتیاز کتاب را به ناشر واگذار کند. در این صورت نویسنده و ناشر به توافق می‌رسند تا ناشر مبلغی ثابت (که مورد توافق نویسنده و ناشر است) را به عنوان حق التالیف به نویسنده موقع عقد قرارداد پرداخت کند و نویسنده در چاپ‌های مجدد و بعدی کتاب هیچ حقی ندارد. و ناشر برای چاپ‌های بعدی کتاب تصمیم گیرنده است.

۲٫ درصد نویسنده از قیمت پشت جلد کتاب

در برخی از قراردادها، نویسنده و ناشر به توافق می‌رسند تا در هر نوبت چاپ، درصدی از فروش را به نویسنده پرداخت کند. این درصد ممکن است از ۵ درصد تا ۱۵ درصد باشد (برای نویسندگان تازه‌کار این درصد حتی می‌تواند کمتر باشد). در این صورت مبلغی را که باید ناشر به نویسنده در هر نوبت چاپ بپردازد به این صورت‌حساب می‌شود که درصد توافق شده ضربدر مبلغ پشت کتاب می‌شود و عدد به دست آمده در تعداد تیراژ ضرب می‌شود. و پرداخت این مبلغ به قرارداد بستگی داد. ممکن آن‌ها توافق کنند که ناشر طی فروش این مبلغ را پرداخت کند و یا بعد از هر نوبت چاپ بپردازد.